صفحه ها
دسته
سايت گوگل
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 53123
تعداد نوشته ها : 53
تعداد نظرات : 20
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

 

تست گلها

سوسن,آفتابگردان , گل رز

 

اگرمايليد اطلاعات بيشتري درمورد شخصيت خودتان وخصوصياتي كه باعث مي شوند ديگران شما را بيشتردوست داشته باشند پيدا كنيد به تست زيربا كمال صداقت پاسخ دهيد.اين تست جديدترين تست روان شناسي دركشورآمريكا است

 

سوسن,آفتابگردان , گل رز

 

1- فرض كنيد شما مشخصه صورت كسي هستيد,كدام قسمت ازصورت او هستيد؟

الف:چين وچروك   ب:لكه   ج:خال زيبايي   د:كك ومك   ت:لبخند

 

 

2- دوست داريد چه نوع پرنده اي باشيد؟

الف:شباهنگ   ب:جغد   ج:عقاب   د:فلامينگو   ت:پنگوئن

 

 

3- كدام يك ازآلات موسيقي را دوست داريد؟

الف:پيانو   ب:ويلون   ج:سازدهني   د:گيتار   ت:دف

 

 

4- كدام يك ازبرنامه هاي تلويزيوني براي شما جالب تراست؟

الف:اخباروبرنامه هاي مستند    ب:فيلم هاي درام وزندگي نامه

ج:هيجاني وپليسي                 د:عشقي وماجرايي

ت:كمدي وكارتون

 

 

5- كدام يك ازبازي هاي شهربازي را بيشتردوست داريد؟

الف:هيچ كدام ,من ازشهربازي متنفرم

ب:قطاريا قايق      ج:نمايش واجراي كمدي

د:چرخ وفلك ووسايلي كه سريع مي چرخند     ت:ترن هاي هوايي سريع السير

 

 

6- آيا شما به اشتباهات خوتان مي خنديد؟

الف:هرگز   ب:به ندرت   ج:برخي مواقع   د:معمولا    ت:هميشه

 

 

7- اگردوست شما سربه سرتان گذاشت چه عكس العملي نشان مي دهيد؟

الف:عصباني مي شويد    ب:ناراحت مي شويد

ج:برايتان جالب است      د:تلافي مي كنيد

ت:چندين برابرتلافي مي كنيد

 

 

8- اولين چيزي كه صبح موقع بيدارشدن به فكرتان خطورمي كند چيست؟

الف:كارويا تحصيل     ب:مشكلات زندگي

ج:صبحانه               د:روزي كه درپيش داريد

ت:كاري كه تا شب انجام خواهيد داد

 

 

9- درزندگيتان چه شعاري داريد؟

الف:وقت طلاست       ب:سحرخيزباش تا كامروا باشي

ج:آنچه براي خود مي پسندي براي ديگران هم بپسند

د:زندگي كن وبه ديگران هم اجازه زندگي كردن بده

ت:بي خيال باش(هرچه بادا باد)

 

 

10- آيا به همه حيوانات علاقه منديد؟

الف:اصلا                   ب:تعداد كمي ازحيوانات

ج:برخي ازحيوانات        د:بيشترحيوانات

ت:تمام حيوانات

 

 

11- شما لبخند مي زنيد؟

الف:هرگز          ب:به ندرت

ج:گاهي اوقات     د:اغلب

ت:آنقدرزياد كه برخي فكرمي كنند ديوانه هستم

 

 

12- نظرديگران راجع به شما اغلب كدام مورد است؟

الف:بي رحم        ب:سرد وبي احساس

ج:زيبا               د:دوست داشتني

ت:خوشگذران

 

 

13- شما احساس عشق وقدرداني خود را نشان مي دهيد؟

الف:هرگز         ب:به ندرت

ج:گاهي            د:اغلب

ت:حداكثرتا جايي كه امكان دارد

 

 

14- شما اعتقاد داريد كه براي شاداب بودن بايد ساعاتي ازروز را منحصرا صرف خودتان كنيد؟

الف:اصلا        ب:احتمالا نه

ج:گاهي          د:بله

ت:البته ,تا جايي كه امكان دارد به خودتان مي رسيد

 

 

15- آيا زندگي شما بابرنامه ريزي پيش مي رود؟

الف:من حتي درتعطيلات هم برنامه ريزي مي كنم

ب:هميشه برنامه ريزي مي كنم

ج:بستگي به روزهفته دارد

د:درصورت امكان اجازه مي دهم كه خودش پيش آيد

ت:هميشه بدون برنامه ريزي روزها را طي مي كنم

 

 نتيجه تست

حال امتيازات كنارگزينه هايي را كه انتخاب كرده ايد جمع كنيد

الف1 امتيار__گزينه ب 2امتياز__گزينه ج 3 امتياز__گزينه د 4 امتياز__گزينه ت 5

 

اگرامتيازشما بين 1تا 20باشد

بدين معني است كه شما سوسن سفيد هستيد .مردم شما را به خاطرپشتكارتان ,ازجان ودل مايه گذاشتنتان وموفقيت هايتان تقديرمي كنند.اهداف مشخصي داريد وفكرتان بركارتان متمركزاست .احتمالا فرزند اول خانواده هستيد .احساستان را به سختي ابرازمي كنيد .يكي ازمهمترين نگراني هاي شما اين است كه چگونه دربرابرافراد مختلف ظاهرشويد.انديشه هايتان كمي متمايل به بدبيني است .اعتماد به نفس داريد ولي درباطن گاهي به خود اعتماد نداريد.قادرهستيد كه هدفي تعيين كنيد وبه آن برسيد.بعضي مواقع دنيا را با ديدي باريك بين مي نگريد .احساس مي كنيد كه وقت كمي براي رسيدن به آرزوهايتان داريد.

مواظب باشيد جدي بودنتان شما را ازدنياي اطراف دورنكند .خونسرد باشيد واززندگيتان لذت ببريد .كارهايي انجام دهيد كه ازآنها لذت مي بريد .با انجام اين دستورات قوه خلاقيت تان شكوفا مي شود .سعي كنيد كه بيشتربخنديد وبا ديگران درتماس باشيد

 

اگرامتيازشما بين 21تا 54 باشد

بدين معني است شما يك گل رزهستيد .كمي تيغ داريد ولي زيبايي هاي بسياري داريد .حس شوخ طبعي داريد ولي ازشنيدن جوك لذت مي بريد.احتمالا فرزند وسط خانواده هستيد مردم دوست دارند دوروبرشما باشند .خونگرم هستيد .دوستان صميمي بسياري داريد.زندگي را باديد واقع بينانه مي نگريد .آگاهيد كه زندگي ازخوبي ها وبدي ها تشكيل شده است .قادريد شانس خودتان را با توجه به سرمايه هاي كه داريد امتحان كنيد .سخت كوش هستيد وبه اهدافتان پايبنديد .دوست داريد خودتان باشيد واين مساله به شما اعتماد به نفس مي دهد مشكلترين مساله درزندگيتان يكنواخت بودن مسايل است .يكنواختي درهرمساله اي شما را آزارمي دهد وباعث كسل شدن روحيه شما مي شود .

به شما پيشنهاد مي گردد كه افق ديدتان را وسيع تركنيد .مسايل جديدي را تجربه وكشف كنيد .آنگاه متعجب خواهيد شد كه چه نتايج زيبايي به دست آورده ايد ومهمترازهمه اينكه فراموش نكنيد كه درهمه چيزدنبال زيبايي بگرديد مخصوصا درخودتان

 

اگرامتيازشما بين 55 تا 75 باشد

بدين معني است كه شما يك گل آفتابگردان هستيد دربستري ازگلهاي رز.يك ويژگي بارزدرشما وجود دارد كه باعث گرمادهي به ديگران وجلوه گري شما مي شود .ممكن است شما كوچكترين فرزند خانواده ويا تنها فرزند باشيد .دروقت لازم جدي هستيد ولي دوستانتان شما را به عنوان يك شخص شوج طبع مي شناسند .ازگفتن جوك لذت مي بريد .گاهي شيطنت مي كنيد .مايليد كه با افراد جديد وجالبي درزندگيتان آشنا شويد .با افرادي كه هيچ وقت نمي خندند راحت نيستيد .ديد مثبتي به زندگي داريد .درهمه چيزبه دنبال خوبيها هستيد .بيدي نيستيد كه با هربادي بلرزيد .گرم ,دوست داشتني ,با وفا واجتماعي هستيد وهركدام ازاين صفات مي تواند دليلي براي خوب بودن شما باشد .انرژي نامحدودي داريد ولي انگيزه تان كم است .براي شما مشكل است كه فقط برروي يك كارمتمركز شويد به شما پيشنهاد مي گردد كه اجازه دهيد مردم روي جدي شما راهم ببينند همان طوركه چهره شاد شما را مي بينند .دراين صورت مي خواهند كه هميشه با شما باشند .به احساسات ديگران احترام بگذاريد ازاين شاخه به آن شاخه نپريد .وكاري راكه دوست داريد انتخاب كنيد


دسته ها : تست روانشناسي
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391 20:11
X